CAMBRDIGE: Convocatoria Exámenes Diciembre 2013

Matrikula epea irailaren 16tik urriaren 14ra izango da. El plazo de matrícula será del 16 de septiembre al 14 de octubre
Dokumentazioa aurkeztu beharko da matrikulak gauzatzen dituen ikastetxeko idazkaritzan; azken eguna urriaren 14a izango da. Las matrículas deberán ser entregadas en la secretaría del colegio el día 14 de octubre como fecha límite.