Kudeaketaren Kalitateari – Q a la Calidad de Gestión

Aintzinako Andra Mari Ikastetxeak, 400 puntu baino gehiago lortu ditu EFQM Kudeaketan Bikaintasun Eredu Europarraren araberako azken ebaluazioan. Emaitza horren ondorioz Zilarrezko Qa jaso du, kudeaketan kalitatea aintzatetsiz. El Colegio Ntra. Sra. de la Antigua ha obtenido más de 400 puntos en la última evaluación de acuerdo al Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión EFQM. Esta puntuación le hace merecedor de la Q de Plata en reconocimiento a la calidad en su gestión.
Eusko Jaurlaritzaren sari honen helburua, Bikaintasunaren Euskal Fundazioa den EUSKALITen bitartez banatzen dena, Euskadiko erakundeei lehiakortasunaren hobekuntzan laguntzea da. Saria lortu ahal izateko, erakundeek, kudeaketaren azterketa orokor eta sistematikoan oinarritutako kanpo-ebaluazio zorrotza jaso behar dute, goi-mailako gaitasun-profesionala duten kanpo-ebaluatzaile independienteek egina, eta EFQM Bikaintasun Ereduaren araberako ikuspegi objektiboa eskaintzen dueña.  Este galardón, otorgado por el Gobierno Vasco a través de EUSKALIT, Fundación Vasca para la Excelencia, tiene como finalidad ayudar a las organizaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la mejora de su competitividad. Las entidades que optan a este premio son sometidas a una rigurosa evaluación externa que consiste en un análisis global y sistemático de la gestión de una organización, realizado por un equipo de evaluadores externos, independientes y con una alta cualificación profesional, que ofrece una visión objetiva siguiendo el modelo EFQM de Excelencia.
Irakasle, ikasle,  zerbitzuetako langile, guraso eta laguntzaile guztiak zoriondu nahi ditut. Felicitamos al personal docente, no docente, a los padres y madres, a nuestros alumnos/as y a nuestros colaboradores.
Eskerrik asko eta Zorionak. Gracias y enhorabuena.

Orduñan, 2013ko arazoaren 20an

Zuzendaria / El Director

Jaime del Olmo