Onarpena. Batxilergoa

Onarpena. Batxilergoa

 2017-2018 Ikasturtea

Egutegia

 • Eskabide betetzeko epea:
  • On-line: 2017ko maiatzaren 2tik 11ra arte  (beharrezko dokumentazioa gehitu beharko du, eskaneatuta). Ikastetxeak dokumenturen bat konpontzeko eskatzen badu, dokumentazio hori eskaneatuta gehitu ahal izango da maiatzaren 12ra arte)
  • Ikastetxean eskaerak: 2017ko maiatzaren 2tik 12ra arte
 • Onartuen eta ez onartuen behin-behineko zerrendak: 2017ko ekainaren 1ean. Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2017ko ekainaren 6ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: 2017ko ekainaren 6ra arte
 • Onartuen eta ez onartuen behin betiko zerrendak: 2017ko ekainaren 9an
 • Lehenengo aukeran eskatutako ikastetxean onartu gabe gelditu diren ikasleei beste ikastetxe batean plaza bat esleitzeko: 2017ko ekainaren 16a
 • Matrikularen formalizazioa: 2017ko ekainaren 20tik uztailaren 6ra arte
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2017ko uztailaren 10era arte

Informazio gehiago

Admisión. Bachillerato

Curso académico 2017-2018

Calendario

 • Periodo de inscripción:
  • On-line: del 2 al 11 de mayo de 2017 (se deberá adjuntar escaneada la documentación necesaria). Si el centro solicita la subsanación de algún documento, se podrá adjuntar esa documentación escaneada hasta el día 12 de mayo)
  • En el centro educativo: del 2 al 12 de mayo de 2017
 • Lista provisional de personas admitidas y no admitidas: 1 de junio de 2017. Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 6 de junio de 2017
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 6 de junio de 2017

 • Lista definitiva de personas admitidas y no admitidas: 9 de junio de 2017
 • Adjudicación de plaza en otro centro a las personas no admitidas en el centro solicitado en primera opción: el 16 de junio de 2017
 • Formalización de la matrícula: desde el 20 de junio al 6 de julio de 2017
 • Recursos de alzada contra las listas definitivas: hasta el 10 de julio de 2017

Más información