Matrikulazio prozesua Haur Hezkuntzan eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzan

Mailak: Haur Hezkuntzatik (2 urte) DBHra bitartean (16 urte)

Epe ofiziala: Urtarrilaren 30etik otsailaren 10era (biak barne)

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Familia-liburuan ikaslea azaltzen den orriaren fotokopia
 • Familia-liburuan aita/ama azaltzen den orriaren fotokopia edo lege-tutorea izatearen ziurtagiria
 • Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIT atzerritarrak izanez gero)
 • Familia helbidearen erroldagiria Udalak egina
 • Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria (ezkontide ohiaren baimen-idazkia, ebazpenjudiziala edo behin-behineko neurria, etab.)
 • Ikastolaren izen emateko orria (eskolan bertan eskatu)
 • Baremaziorako dokumentuak (indarreko arauan zehaztutakoak)

Matriculaciones para Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Cursos: Desde Educación Infantil (2 años) hasta ESO (16 años)

Plazo oficial: Del 30 de enero al 10 de febrero (ambos incluidos)

Documentos a presentar:

 • Fotocopia de la hoja del libro de familia correspondiente al alumno/a
 • Fotocopia de la hoja del libro de familia del padre/madre o documento acreditativo de ser tutor/a legal
 • Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a (TIE en caso de personas extranjeras)
 • Certificación del domicilio familiar expedida por el Ayuntamiento
 • En caso de familias separadas o divorciadas, documento acreditativo del cumplimiento del protocolo al respecto (escrito de autorización del ex cónyuge o de la ex cónyuge, resolución judicial o medida provisional que avale la solicitud, etc.)
 • Hoja de inscripción (solicitar en el colegio)
 • Documentos para la baremación (consultar en la normativa de referencia)